Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

1. Trình độ tiến sĩ: 

+ Ngành tuyển sinh:

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu
1. Khoa học tính toán 9460107 05
2. Kỹ thuật xây dựng 9580201 04

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

+ Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ tiến sĩ  xem tại: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-tien-si

+ Nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ: hạn chót ngày 23/09/2023.

 2. Trình độ thạc sĩ:

 + Ngành tuyển sinh:

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu
1. Quản trị kinh doanh 8340101 36
2. Toán ứng dụng 8460112 30
3. Kỹ thuật xây dựng 8580201 26
4. Khoa học máy tính 8480101 35

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

+ Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ xem tại: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si

+ Nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ: hạn chót ngày 23/09/2023.

3. Thông tin thời gian tuyển sinh (dự kiến): 

● Nhận hồ sơ ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (dành cho thí sinh chưa có chứng chỉ theo quy định): hạn chót ngày 29/07/2023;

● Khai giảng lớp ôn tập đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 31/07/2023;

● Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (dành cho thí sinh chưa có chứng chỉ theo quy định): 09/09/2023;

● Kế hoạch ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/ke-hoach-chuc-tap-va-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-vao-trinh-do-thac-si-dot-2

Lưu ý: Thí sinh chưa có văn bằng chứng chỉ theo quy định thì phải đạt kỳ thi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Nhà trường tổ chức. Đồng thời cần chuẩn bị song song hồ sơ dự tuyển. Sau khi có kết quả Nhà trường sẽ hướng dẫn đóng lệ phí và nộp hồ sơ dự tuyển.

● Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: hạn chót ngày 23/09/2023;

● Công bố kết quả tuyển sinh: 20/10/2023;

● Nhận hồ sơ nhập học: 17/11/2023 - 18/11/2023.

4. Hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển: https://grad.tdtu.edu.vn/huong-dan-dang-ky-du-tuyen-chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc;

5. Thông tin học phí và chính sách học bổng: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/hoc-phi-hoc-bong

6. Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:

Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

Điện thoại: 028 3775-5059 hoặc 094 431 4466 (hotline + zalo)

Email: tssdh@tdtu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/sgs.tdtu

Trân trọng!