Nhảy đến nội dung

Thư mời ứng tuyển cán bộ SDTC

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc ĐH Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển dụng một vị trí nhân viên phụ trách 2 mảng công việc như sau:

I. Trợ lý dự án (TLDA)

1/- Theo dõi và báo cáo tiến độ các hợp đồng với chuyên gia (phát triển ứng dụng, tư vấn/truyền thông/đồng hành và nghiên cứu)

- Căn cứ vào tiến độ trên hợp đồng, TLDA thường xuyên trao đổi, nắm rõ tiến độ và báo cáo cho chủ nhiệm dự án về tiến độ và kết quả của mỗi chuyên gia/nhóm chuyên gia sau mỗi 02 tuần làm việc, đặt biệt là vào thời điểm kết thúc một công việc trên hợp đồng

- Phối hợp với SDTC để hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết khi chuyên gia đề xuất

- Phối hợp với Kế toán dự án để chuẩn bị tổ chức sự kiện (tư vấn, tập huấn, truyền thông…) và hoàn tất các chứng từ thủ tục đối với chuyên gia theo quy định của Quỹ JIFF (nhà đầu tư của dự án).

2/- Theo dõi và báo cáo tiến độ phối hợp với đối tác địa phương (Liên đoàn lao động Quận 7 và Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố)

- Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác và đề xuất hỗ trợ, TLDA liên hệ và trao đổi với người đại diện của đối tác để cùng phối hợp tổ chức các hoạt động trên đề xuất. Chủ động báo cáo cho chủ nhiệm dự án về tiến độ và kết quả sau mỗi lần trao đổi với đối tác để thống nhất phương án phối hợp thực hiện.

- Trước mỗi hoạt động do đối tác tổ chức, cần khảo sát và bảo đảm chắc chắn các sự kiện (tư vấn, tập huấn, truyền thông…) mà đối tác hỗ trợ tổ chức được diễn ra đúng kế hoạch

- Phối hợp với SDTC để hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết khi đối tác đề xuất

- Phối hợp với Kế toán dự án để chuẩn bị tổ chức sự kiện (tư vấn, tập huấn, truyền thông…) và hoàn tất các chứng từ thủ tục đối với đối tác theo quy định của JIFF

3/- Truyền thông và nâng cao năng lực

- Viết bài giới thiệu hoạt động trước khi tổ chức hoạt động và viết bài tóm tắt kết quả sau khi tổ chức hoạt động. Chụp hình ảnh tất cả các hoạt động để lồng ghép vào bài viết và báo cáo nhà tài trợ khi cần thiết.

- Phối hợp với chuyên gia thiết kế, biên soạn/thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho mỗi sự kiện (tư vấn, tập huấn, truyền thông…): Thư mời, backdrop, standee, bìa tài liệu… Tùy theo đặc điểm của mỗi sự kiện để chuẩn bị cho phù hợp. Trao đổi và thống nhất với BQL dự án (chủ nhiệm, kế toán) trước khi in ấn, phát hành.

- Tham dự các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực do nhà tài trợ tổ chức hoặc do đối tác khác của SDTC/BQL dự án giới thiệu

- Chủ động tìm kiếm quỹ tài trợ dự án (Rút ngắn khoảng cách, Tổng lãnh sự quán Mỹ/Đức…, Oxfam, UN…) và viết đề xuất dự án dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của SDTC/BQL dự án

II. Công việc khác

Lập kế hoạch, chiêu sinh và tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn (ngoại ngữ, tin học, kỹ năng…)

 

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm đến vị trí ứng tuyển (ghi rõ mã vị trí ứng tuyển)

- Bản giới thiệu bản thân (CV)

 

Han chót nhận thư bày tỏ quan tâm và CV: 05/9/2019

Mọi hồ sơ, thắc mắc, các ứng viên xin liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

PHÒNG E0007 ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Hotline: 028 2242 6789

Email: sdtc@tdtu.edu.vn      Website: sdtc.tdtu.edu.vn