Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn tháng 9/2019

1. Tổng khai giảng: 23/9/2019              Hạn cuối đăng ký: 12/9/2019

Lịch học:

- Tối thứ 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 (18h - 20h15)

- Sáng thứ 7,CN (8h30 - 11h30)

2. Địa điểm học: Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Cơ sở Tân Phong, quận 7

3. Nội dung khóa học:

- Cấu trúc, ngữ pháp trong câu.

- Chủ đề giao tiếp trong cuộc sống.

- Từ vựng quan trọng trong giao tiếp.

- Luyện tập viết câu theo mẫu văn phạm.

- Thực hành giao tiếp.

Subscribe to Khóa sắp khai giảng