Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa "Chuyên viên nhân sự" tháng 12/2020
Hạn cuối nhận ưu đãi: Trước ngày 13/12/2020
Thông báo: "Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Tháng 03/2021”
HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC 17H00 NGÀY 03/03/2021
Thông báo chiêu sinh khoá luyện Ielts tháng 10/2020
Hạn cuối nhận ưu đãi: 23/10/2020
Chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn đợt tháng 10/2020

1. Tổng khai giảng: 26/10/2020

   Thời gian đăng ký và hoàn tất học phí: 25/09/2020 - 16/10/2020

📝Lịch học đợt này:

- Tối thứ 2,4 (18h - 20h15)
- Tối thứ 3,5 (18h - 20h15)

Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính
Hạn cuối đăng ký: Trước 17h00 ngày 02/10/2020
KHÓA LUYỆN THI TOEIC THÁNG 9/2020
Hạn cuối ghi danh: 16/9/2020
Subscribe to Khóa sắp khai giảng