Nhảy đến nội dung

Truyền thông/Tư vấn về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/9/2019, Dự án LAMICO thuộc Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã triển khai hoạt động truyền thông/tư vấn về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho lao động di cư tại Khu phố 2, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động truyền thông/tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của lao động di cư về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế trên địa bàn Thành phố.

Buổi truyền thông/tư vấn có sự chia sẻ, hướng dẫn và giải đáp từ chuyên gia bảo vệ trẻ em Phạm Đình Nghinh (Phó chủ tịch Thường trực Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là sự tham dự của trên 20 lao động di cư đang sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Chuyên gia Phạm Đình Nghinh chia sẻ, giải đáp ý kiến của lao động di cư