Nhảy đến nội dung

Tuyển dụng nhân viên dự án: Tư vấn thiết kế và biên soạn cẩm nang

DỰ ÁN:

Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ VPDA: P.E007, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028.2242.6789 / Email: sdtc@tdtu.edu.vn / Website: https://sdtc.tdtu.edu.vn/

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHỨC DANH: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ BIÊN SOẠN CẨM NANG

MÃ CHỨC DANH: 04

 

1.    Bối cảnh chung:
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần cải thiện tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế đối với lao động di cư (LĐDC) và con em của họ tại các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú ở TP.Hồ Chí Minh.
Hợp phần Cẩm nang đồng hành trẻ em di cư tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và cư trú tại TPHCM là một trong những hoạt động của Dự án sẽ triển khai thực hiện trong năm 2020. Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Hợp phần, Ban chủ nhiệm dự án có nhu cầu tuyển 01 chuyên gia tư vấn (hoặc nhóm chuyên gia tư vấn) biên soạn, thiết kế cẩm nang. 
2.    Mục tiêu:
Mục tiêu chung: Trợ giúp lao động di cư và con em họ tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và cư trú hiệu quả tại TPHCM.  
Mục tiêu cụ thể:
⦁    Biên soạn nội dung cẩm nang: chính sách trợ giúp trẻ em tiếp cận giáo dục, y tế và cư trú; thủ tục hành chính liên quan; danh mục cơ quan, tổ chức hỗ trợ
⦁    Thiết kế layout sổ tay (bảo đảm tính thân thiện với lao động di cư, không vi phạm bản quyền hình ảnh, biểu tượng…)

3.    Kết quả mong đợi:
Chuyên gia sẽ thực hiện các công việc nhằm mang lại kết quả sau:
⦁    01 thiết kế sổ tay bảo đảm nội dung và layout như mục tiêu trên
⦁    Ít nhất 03 ý kiến phản biện chuyên gia trong hoạt động trong lĩnh vực luật học, chính sách, xã hội học… xác nhận từ mức độ hài lòng trở lên 

4.    Phương pháp:
⦁    Chuyên gia tư vấn sẽ trực tiếp làm việc và chịu sự giám sát của Ban chủ nhiệm Dự án. Trong quá trình làm việc, chuyên gia tư vấn và Ban chủ nhiệm Dự án sẽ trao đổi và thống nhất nội dung chi tiết của cẩm nang và các nội dung khác liên quan đến layout cẩm nang.
5.    Kế hoạch thực hiện:

STT

Công việc

Thời điểm thực hiện, bàn giao

Người thực hiện

1

Đề xuất đề cương nội dung và ý tưởng layout cẩm nang

Trước tháng 3/2020

Chuyên gia tư vấn

2

Biên soạn nội dung

Tháng 3-5/2020

Chuyên gia tư vấn

3

Thiết kế layout

Tháng 3-5/2020

Chuyên gia tư vấn

4

Họp phản biện, điều chỉnh và chuyển giao

Tháng 6

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia phản biện

 

6.    Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia:
⦁    Có bằng cấp về một trong các lĩnh vực liên quan đến luật học, chính sách xã hội, công tác xã hội, xã hội học;
⦁    Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ (công việc) liên quan đến luật pháp, chính sách xã hội, an sinh xã hội và/hoặc nghiên cứu, giảng dạy pháp luật, chính sách xã hội, an sinh xã hội;
⦁    Ưu tiên ứng viên là tác giả, đồng tác giả, tham gia biên soạn sản phẩm tương đương như sổ tay, danh bạ...
7.    Các quy định về chi trả thù lao chuyên gia:
⦁    Mức thù lao được chi trả theo theo yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm làm việc phù hợp của vị trí cần tuyển tại Mục 6 của TOR này và theo quy tại Định mức chi phí của EU áp dụng tại Việt Nam;
⦁    Thù lao của chuyên gia được chi trả sau mỗi kết quả tư vấn tại Mục 3 của TOR này và được nghiệm thu bởi Ban chủ nhiệm dự án.

Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Thư bày tỏ quan tâm và Hồ sơ theo địa chỉ email: sdtc@tdtu.edu.vn, ĐT: 028.2242.6789 trước 16h ngày 28/02/2020. 
Hồ sơ bao gồm:
⦁    Đề xuất đề cương cẩm nang, ý tưởng layout và kế hoạch công việc
⦁    Thời gian thực hiện dự kiến (nếu khác với khung thời gian đề xuất tại Mục 5 của TOR này)
⦁    Minh chứng về các sản phẩm tương tự đã thực hiện (nếu có)
⦁    Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia. Trường hợp được duyệt, chuyên gia bổ sung thêm văn bằng có liên quan (bản công chứng).
⦁    Báo giá chi tiết (bao gồm chi phí đi lại, chỗ ở nếu cần).

Ban chủ nhiệm dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.