Nhảy đến nội dung
KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THEO MÔ HÌNH HIỆN ĐẠI” CHO EVN TP.HCM

Từ ngày 31/10/2018 đến 01/11/2018 diễn ra khóa học "Nghiệp vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại" do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức dành cho Trưởng và Phó Phòng TCNS (hoặc Trưởng và Phó Phòng HCTH - phụ trách công tác TCNS) các đơn vị; chuyên gia quản trị nguồn nhân lực.

Mục đích khóa học được xác định là sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC VỀ “GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG” CHO CÁN BỘ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Từ 19/06/2018 đến 13/07/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức 3 khóa học về “Giải pháp tăng năng suất lao động” cho các học viên là Các cấp lãnh đạo và quản lý, chuyên viên… các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC tại Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khóa học diễn ra trong 3 ngày.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM KẾT HỢP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Từ 04/06/2018 đến 31/08/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đúc Thắng đã tổ chức 7 lớp về “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), các cá nhân được đề cử công nhận chuyên gia và công nhân lành nghềcủa EVNHCMC tại Tổng công ty điện lực thành phố Hồ chí Minh và Đại học Tôn Đức Thắng tại cơ sở Tân Phong, Quận 7. Mỗi khóa học diễn ra trong 6 ngày.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO DOANH NGHIỆP 2018” TẠI TỈNH GIA LAI
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp”
KHÓA HỌC "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM" DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Viện Nghiên cứu Sư phạm – Đại học Sư phạm Hà Nội chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng”.
Subscribe to Đào tạo doanh nghiệp