Nhảy đến nội dung

KHAI GIẢNG 02 KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN TẠI TỈNH GIA LAI

Từ ngày 01/11/2018 đến 03/11/2018 diễn ra khóa học “Bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển nguồn nhân sự cho công chức quản lý sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện” và khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho CBCC cấp xã” (lớp 2) do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai tổ chức.

Mục đích khóa học “Bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển nguồn nhân sự cho công chức quản lý sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện”:

Mục đích khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho CBCC cấp xã” (lớp 2):

  • Trang bị, nâng cao kiến thức về các kỹ năng giao tiếp hành chính và thực hiện đúng chuẩn mực về văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước.
  • Giúp học viên hiểu rõ, nâng cao việc thực hiện đúng chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức hiện hành.
  • Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức cấp xã trong hoạt động công vụ; xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học trong quá trình thực thi công vụ phù hợp với thời đại công nghệ 4.0.

Đến tham dự buổi khai giảng có sự góp mặt của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, ông Huỳnh Văn Tâm; Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, GS. Lê Vinh Danh và Giám đốc SDTC TS. Tăng Hữu Tân.
Một số hình ảnh của buổi khai giảng:

GS.%20L%C3%AA%20Vinh%20Danh%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%C3%BAc%20m%E1%BB%ABng.JPG

GS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng phát biểu trong buổi khai giảng

TS.%20T%C4%83ng%20H%E1%BB%AFu%20T%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91i%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%9F%20l%E1%BB%9Bp.JPG

TS. Tăng Hữu Tân - Giám đốc TT SDTC đọc quyết định mở lớp cho khóa học

11-3.JPG

Đồng chí Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

TS.%20T%C4%83ng%20H%E1%BB%AFu%20T%C3%A2n%20-%20ThS.%20H%C3%A0%20Trung%20Th%C3%A0nh%20-%20TS.%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh.JPG

Giám đốc Tăng Hữu Tân cùng các báo cáo viên của khóa đào tạo: ThS. Hà Trung Thành và TS. Nguyễn Thị Minh

11-1.JPGGS.%20l%C3%AA%20Vinh%20Danh%20-%20%C3%94ng%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20T%C3%A2m.JPG