Nhảy đến nội dung

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM (EVNHCMC)

Vào ngày 06/09/2017 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Thắng đã khai giảng 03 khóa học “Kỹ năng sư phạm” cho Cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc EVNHCMC, các cá nhân được đề cử công nhận chuyên gia và công nhân lành nghề của EVNHCMC tại Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Q.7; Công ty Điện lực Sài Gòn và Công ty Điện lực Tân Bình.

Mục tiêu khóa học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và các Kỹ năng sư phạm cơ bản một cách hiệu quả (Tâm lý người học, Kỹ năng Xây dựng nội dung, Kỹ năng thiết kế bài giảng, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng đặt câu hỏi, Kỹ năng giao tiếp sư phạm hiệu quả…). Sản phẩm đầu ra cụ thể cho từng học viên khi kết thúc lớp: Lớp tập huấn theo hướng học viên phải báo cáo được các hoạt động, những nội dung do EVNHCMC yêu cầu (mỗi cá nhân báo cáo, yêu cầu có máy laptop và ít nhất 2 người/1 laptop để khi tập huấn tạo ra sản phẩm, học theo phương pháp tích cực, đưa ra các tình huống minh họa thực tế…).

Một số hình ảnh của khóa học:

KY%20NANG%20SU%20PHAM%20-%20CTY%20DIEN%20LUC%2005.jpg

KY%20NANG%20SU%20PHAM%20-%20CTY%20DIEN%20LUC%2002.jpg

KY%20NANG%20SU%20PHAM%20-%20CTY%20DIEN%20LUC%2001.jpg

KY%20NANG%20SU%20PHAM%20-%20CTY%20DIEN%20LUC%2004.jpg