Nhảy đến nội dung

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “TÂM LÝ CÔNG NHÂN VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA AN TOÀN VỆ SINH” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Vào ngày 29 & 30/3/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Thắng đã khai giảng lớp “Tâm lý Công nhân và Kỹ năng hoạt động của An toàn vệ sinh viên” cho các học viên là An toàn vệ sinh viên thuộc EVNHCMC, tại Công ty Điện lực Tân Phú.

Hinh-anh-EVNHCMC-01.jpg

Mục tiêu khóa học nhằm:

+ Giúp học viên hiểu được tâm lý của công nhân để xử lý tốt các mối quan hệ lao động tại đơn vị để công nhân yên tâm tích cực lao động sản xuất.

+ Giúp học viên nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để CNVCLĐ yên tâm, tích cực lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với đơn vị, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị.

+ Ngoài ra, trang bị cho học viên các kiến thức về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên và nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy…tại nơi làm việc.

Một số hình ảnh khóa học:

Hinh-anh-EVNHCMC-02.jpg

Hinh-anh-EVNHCMC-03.jpg

Hinh-anh-EVNHCMC-04.jpg