Nhảy đến nội dung

Khóa sắp khai giảng

Khóa sắp khai giảng

Thông báo khóa luyện thi Toeic tháng 6/2019 (theo định dạng đề mới 2019)
Ngày khai giảng: 05/6/2019 => Hạn cuối nhận đăng ký: 24/5/2019
Khóa học kỹ năng tư duy phản biện
- Giảm 10% học phí cho sinh viên TDTU khi đóng toàn bộ học phí trước 30/12/2018. - Giảm 15% học phí cho tân sinh viên TDTU (K22) khi đóng toàn bộ học phí trước 30/12/2018. - ĐẶC BIỆT: Giảm 20% học phí cho sinh viên Kí túc xá TDTU.