Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG TRUNG - NHẬT - HÀN ĐỢT THÁNG 11/2019

 

1. Tổng khai giảng: 25/11/2019              Hạn cuối đăng ký: 15/11/2019

Lịch học:

- Tối thứ 2,4 (18h-20h15)

- Tối thứ 3,5 (18h-20h15)

 

2. Địa điểm học: Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Cơ sở Tân Phong, quận 7

3. Nội dung khóa học:

- Cấu trúc, ngữ pháp trong câu.

- Chủ đề giao tiếp trong cuộc sống.

- Từ vựng quan trọng trong giao tiếp.

- Luyện tập viết câu theo mẫu văn phạm.

- Thực hành giao tiếp.

4. Lộ trình đào tạo và học phí:

Ngoại ngữ

Cấp độ đạt được

Học phần cần học

Thời lượng học phần

Học phí

Tiếng Nhật

N5

Sơ cấp 1

60 tiết

(khoảng 2 tháng)

1.200.000đ/

học phần

Sơ cấp 2

60 tiết

(khoảng 2 tháng)

Sơ cấp 3

60 tiết

(khoảng 2 tháng)

Sơ cấp 4

60 tiết

(khoảng 2 tháng)

Tiếng Trung

 HSK 1

Sơ cấp 1

60 tiết (khoảng 2 tháng)

1.200.000đ/

học phần

Sơ cấp 2

60 tiết (khoảng 2 tháng)

HSK 2

Sơ cấp 3

60 tiết (khoảng 2 tháng)

HSK 3

Sơ cấp 4

60 tiết (khoảng 2 tháng)

Tiếng Hàn

TOPIK 1

Sơ cấp 1

60 tiết (khoảng 2 tháng)

1.200.000đ/

học phần

Sơ cấp 2

60 tiết (khoảng 2 tháng)

TOPIK 2

Sơ cấp 3

60 tiết (khoảng 2 tháng)

Sơ cấp 4

60 tiết (khoảng 2 tháng)

*Các học phần trung cấp học viên liên hệ trung tâm hoặc sẽ lập danh sách trên lớp học.

 

5. Ưu đãi hiện tại:

Giảm 20% khi đóng học phí theo nhóm 4 người trở lên

Giảm 15% cho sinh viên KTX TDTU, sinh viên hệ Cao đẳng, TCCN

Giảm 10% cho sinh viên TDTU

*Các ưu đãi trên không cộng gộp cùng lúc và chỉ áp dụng khi đóng trước 31/10/2019 (sau 31/10 học viên phải đóng học phí gốc)

6. Link đăng ký:  https://forms.gle/xV7mmiRRNXtLd3wLA (click vào)

 

7. Liên hệ ghi danh: 

Phòng E0007 - Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở Tân Phong - Quận 7)

Hotline: 028 2242 6789                  Website: sdtc.tdtu.edu.vn