Nhảy đến nội dung

Cơ hội trở thành thực tập sinh dự án tại SDTC

Dự án Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần cải thiện tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế đối với lao động di cư (LĐDC) và con em của họ tại các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú ở TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ nhu cầu và tính chất hoạt động, Ban Quản lý Dự án mời ứng viên dự tuyển vào các vị trí sau:

1/- Mã CTVDA-01: Cộng tác viên tại điểm tư vấn

- Số lượng: 09

- Thời gian: thứ 7 và chủ nhật, từ tháng 10/2019 – 07/2020

- Địa điểm: khu lưu trú tại Thủ Đức (03 CTV), Quận 7 (03 CTV), Nhà Bè (03 CTV)

- Phạm vi công việc:

+ Trực tại điểm tư vấn

+ Tiếp nhận ý kiến của công nhân lao động và chuyển cho chuyên gia tư vấn

+ Truyền thông về hoạt động của dự án

+ Hỗ trợ hậu cần buổi tư vấn của chuyên gia (khi có đề xuất)

- Quyền lợi:

+ Cơ hội làm việc cùng Ban Quản lý và đội ngũ chuyên gia dự án; phát triển mối quan hệ với các đối tác tại địa bàn dự án;

+ Phát triển bản thân (kỹ năng tổ chức/lãnh đạo, quản lý thời gian, làm việc nhóm…);

+ Được hỗ trợ 50.000đ/ca trực tại điểm tư vấn (3h/ca ngày và 2h/ca tối). Có thể đăng ký trực nhiều ca/ngày hoặc nhiều ca/tuần.

+ Được cấp chứng nhận Cộng tác viên dự án khi tham gia đủ từ 06 tháng.

+ Cơ hội trở thành Thực tập sinh Dự án và làm việc tại Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC) khi tham gia toàn thời gian dự án (tới tháng 10/2020).

- Yêu cầu:

+ Có tinh thần trách nhiệm cao khi nhận nhiệm vụ (chủ động triển khai và báo cáo tiến độ/kết quả, đưa giải pháp khắc phục khi không hoàn thành…)

+ Không ngừng học hỏi, phát triển bản thân

+ Tự bảo đảm phương tiện di chuyển và máy tính cá nhân

 

2/- Mã DA-03: Thực tập sinh truyền thông và tổ chức sự kiện

- Số lượng: 03

- Thời gian: hàng tuần, bắt đầu từ tháng 10/2019

- Địa điểm: linh hoạt và thống nhất với chủ nhiệm dự án

- Phạm vi công việc:

+ Xây dựng và phát triển Fanpage dự án

+ Hỗ trợ tổ chức sự kiện giới thiệu ứng dụng trên IOS/Android/Web (3 sự kiện, dự kiến thực hiện vào tháng 11 - 12/2019)

+ Thiết kế backdrop, standee, thư mời…

+ Viết bài đăng web, báo chí…

- Quyền lợi:

+ Cơ hội làm việc cùng Ban Quản lý và đội ngũ chuyên gia dự án; phát triển mối quan hệ với các đối tác tại địa bàn dự án;

+ Cơ hội phát triển bản thân (kỹ năng tổ chức/lãnh đạo, quản lý nhân sự/thời gian/tài chính…);

+ Được hỗ trợ 300.000đ/ngày tổ chức sự kiện và 150.000/ngày chuẩn bị cho sự kiện.

+ Được hỗ trợ 500.000đ thù lao thiết kế (backdrop, standee, thư mời…)

+ Được cấp chứng nhận Thực tập sinh dự án khi tham gia đủ từ 06 tháng.

+ Cơ hội làm việc tại Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC) khi tham gia toàn thời gian dự án (tới tháng 10/2020).

- Yêu cầu:

+ Có tinh thần trách nhiệm cao khi nhận nhiệm vụ (chủ động triển khai và báo cáo tiến độ/kết quả, đưa giải pháp khắc phục khi không hoàn thành…)

+ Không ngừng học hỏi, phát triển bản thân

+ Tự bảo đảm phương tiện di chuyển và máy tính cá nhân trong quá trình làm việc

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm đến vị trí ứng tuyển (ghi rõ mã vị trí ứng tuyển)

- Bản giới thiệu bản thân (CV)

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 qua email: sdtc@tdtu.edu.vn

 

Tìm hiều về SDTC và Dự án:

- https://sdtc.tdtu.edu.vn/

- https://vietnam.oxfam.org/what-we-do-programmes/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-x%C3%A9t-duy%E1%BB%87t-t%C3%A0i-tr%E1%BB%A3-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-nh%E1%BA%A5t-qu%E1%BB%B9-th%C3%BAc-%C4%91%E1%BA%A9y-s%C3%A1ng-ki%E1%BA%BFn-t%C6%B0

- https://sdtc.tdtu.edu.vn/le-gioi-thieu-du-hop-tac-giua-sdtc-va-quy-eu-jule-jiff

- https://sdtc.tdtu.edu.vn/truyen-thongtu-van-ve-quyen-tre-em-trong-tiep-can-dich-vu-giao-duc-va-y-te-tai-tp-ho-chi-minh

 Hoặc liên hệ qua email: sdtc@tdtu.edu.vn