Nhảy đến nội dung
Tuyển dụng nhân viên dự án cộng đồng
Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2019
Cơ hội trở thành thực tập sinh dự án tại SDTC
Thời hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019
Thư mời ứng tuyển thực tập sinh dự án

Dự án Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần cải thiện tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế đối với lao động di cư (LĐDC) và con em của họ tại các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú ở TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ nhu cầu và tính chất hoạt động, Ban Quản lý Dự án mời ứng viên dự tuyển vào các vị trí sau:

Thư mời ứng tuyển cán bộ SDTC

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc ĐH Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển dụng một vị trí nhân viên phụ trách 2 mảng công việc như sau:

I. Trợ lý dự án (TLDA)

1/- Theo dõi và báo cáo tiến độ các hợp đồng với chuyên gia (phát triển ứng dụng, tư vấn/truyền thông/đồng hành và nghiên cứu)

Tuyển dụng vị trí nhân viên SDTC
Hạn cuối nộp hồ sơ 16/6/2016
Tuyển dụng nhân sự dự án hợp tác giữa SDTC và quỹ JIFF
hạn cuối nộp hồ sơ 16/6/2019
Subscribe to Tuyển dụng