Nhảy đến nội dung
Truyền thông/Tư vấn về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/9/2019, Dự án LAMICO thuộc Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã triển khai hoạt động truyền thông/tư vấn về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho lao động di cư tại Khu phố 2, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động truyền thông/tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của lao động di cư về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế trên địa bàn Thành phố.

Lễ giới thiệu dự án hợp tác giữa SDTC và quỹ EU JULE JIFF
Ngày 29/6, SDTC đã thành công tổ chức lễ giới thiệu dự án dành cho lao động di cư trên địa bàn TP. HCM
Dự án cộng đồng từ SDTC được tổ chức OXFAM tài trợ thực hiện
Chỉ 14 trong số 60 đề xuất được chọn bởi Ban chỉ đạo dự án
Tiếp Viện hợp tác phát triển Châu Âu (IECD)
Hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực phát triển kỹ năng, hướng dẫn khởi nghiệp cho sinh viên
Subscribe to Dự án, cộng đồng