Nhảy đến nội dung

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Sự khác nhau giữa toeic 2 kỹ năng và toeic 4 kỹ năng?
Chúng ta hay nghe những câu như “đi thi Toeic”, “mình cần Toeic 500 điểm” hay “trường mình yêu cầu Toeic 4 kỹ năng để xét tốt nghiệp ra trường”.
Khai giảng khóa học “Tâm lý công nhân và kỹ năng hoạt động của an toàn vệ sinh” cho cán bộ Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Ngày 29 & 30/3/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) đã khai giảng lớp “Tâm lý Công nhân và Kỹ năng hoạt động của An toàn vệ sinh viên”.
Khai giảng khóa học “Kỹ năng sư phạm” cho cán bộ Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC)
Vào ngày 06/09/2017 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Thắng đã khai giảng 03 khóa học “Kỹ năng sư phạm”.