Nhảy đến nội dung
BẾ GIẢNG KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VĂN HÓA CÔNG SỞ, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO CBCC CẤP XÔ ĐỢT 1 TẠI TỈNH GIA LAI

Trong 03 ngày 30/10/2018 và 01/11/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai tổ chức thành công khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho CBCC cấp xã” đợt đầu tiên cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Gia Lai.

Mục tiêu khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG

Trong 02 ngày 26 & 27/10/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công khóa học “Vai trò của tổ chức Công đoàn dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0” cho các Ủy viên BCH Công đoàn cấp trên cơ sở; Các Chủ tịch/phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Mục tiêu khóa học nhằm:

NGÀY HỘI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP 2018

Sáng ngày 20/10/2018 vừa qua, tại Hội trường 10F, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Ngày hội sinh viên với doanh nghiệp 2018 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 21 năm ngày thành lập khoa. Đến tham dự ngày hội có sự tham gia của hơn 20 cơ quan, doanh nghiệp thân hữu của Khoa trong suốt thời gian qua. 

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” TẠI BÌNH THUẬN ĐỢT 2

Để tiếp nối chương trình khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn” đợt 1 diễn ra từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tiếp tục tổ chức đợt 2 của khóa học này, diễn ra từ ngày 04/10/2018 đến 05/10/2018 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Bình Thuận.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM” CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH; THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN HUYỆN VÀ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Từ 3/10/2018 đến 5/10/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng khóa học về “Kỹ năng sư phạm” cho các học viên là Cán bộ công đoàn chuyên trách; Thường trực Công đoàn huyện, ngành tương đương; Tổ giảng viên kiêm chức và các đối tượng khác có nhu cầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC VỀ “NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH TẠI GIA LAI

Từ 18/09/2018 đến 31/12/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học về “Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn”

TỔ CHỨC KHÓA HỌC VỀ “GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG” CHO CÁN BỘ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC).

Từ 19/06/2018 đến 13/07/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức 3 khóa học về “Giải pháp tăng năng suất lao động” cho các học viên là

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM KẾT HỢP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Từ 04/06/2018 đến 31/08/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đúc Thắng đã tổ chức 7 lớp về “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là c

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI BÌNH THUẬN

Từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận mở lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Subscribe to Tin tức - Sự kiện