Nhảy đến nội dung
Bế giảng khóa tập huấn "Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho công chức cấp tỉnh, cấp huyện" tại Quảng Ngãi năm 2019

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công khóa tập huấn “Bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho công chức cấp tỉnh, cấp huyện” tại Hội trường Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM - Phân hiệu Quảng Ngãi.

Khai giảng khóa tập huấn "Bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho công chức cấp tỉnh, cấp huyện" tại Quảng Ngãi năm 2019

Sáng ngày 18/11/2019, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khai giảng khóa tập huấn “Bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho công chức cấp tỉnh, cấp huyện” tại Hội trường Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM - Phân hiệu Quảng Ngãi.

Tổ chức khóa học “Nghiệp vụ Lễ tân và Tổ chức sự kiện” cho Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/10 và 24/10/2019 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức khóa học “Nghiệp vụ lễ tân và tổ chức sự kiện” cho các cán bộ làm công tác lễ tân, tổ chức sự kiện, hội nghị, văn phòng cơ quan Tổng công ty và các đơn vị.

Mục tiêu khóa học nhằm:

Khai giảng khóa học Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp

 

Khai giảng khóa học Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp

Sáng ngày 17/8/2019, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai đã tổ chức khóa học Giám đốc điều hành – CEO doanh nghiệp. Tham gia khóa học hơn 70 anh chị học viên thuộc các đơn vị doanh nghiệp tại địa phương về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, thiết bị,…

Tổ chức khóa học "Vai trò của tổ chức CĐ dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 và Hiệp định CPTPP" cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2019 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức 02 khóa học “Vai trò của tổ chức Công đoàn dưới tác động của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và Hiệp định CPTPP”.

Các khóa học nhằm mục tiêu:

Tổ chức các khóa học “Kỹ năng sư phạm; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho cán bộ chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề…thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC)

Từ ngày 27/8 đến ngày 11/10/2019 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 06 khóa học về “Kỹ năng sư phạm; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là Chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề… của các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khóa học diễn ra trong 06 ngày.

Các khóa học nhằm mục tiêu:

Khai giảng lớp tập huấn "Kỹ năng giao tiếp, ứng xử du lịch" tại Quảng Ngãi
Sáng ngày 28/5/2019, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin – UBND huyện Lý Sơn tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử du lịch” tại Hội trường Công an huyện Lý Sơn.
Tóm tắt cấu trúc đề thi TOEIC định dạng mới 2019

Tóm tắt các thay đổi của đề thi TOEIC quốc tế:

Tổ chức các khóa học “Quản trị rủi ro” cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 04 khóa học về “Quản trị rủi ro” cho các học viên từ các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC
Subscribe to Tin tức - Sự kiện